'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 16, 2012

నవరాత్రులలో మొదటి రోజు


'నవ' అనగా తొమ్మిది 'రాత్రి' అనగా రాత్రులు అని అర్ధం. నవరాత్రి అనగా తొమ్మిది రాత్రులు. మహాశక్తి దుర్గాదేవిని మనం ఈ తొమ్మిది రాత్రులు తొమ్మిది రూపాలలో కొలుస్తాము. 

ప్రథమాశైలపుత్రి, ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణీ
తృతీయాచంద్రఘంటీతి, కూష్మాండేతి చతుర్థికీ
పంచమా స్కందమాతేతి షష్టాకాత్యాయనేతి చ
సప్తమా కాళరాత్రిచ అష్టమాచాతి భైరవీ
నవమా సర్వసిద్ధిశ్చాత్ నవదుర్గా ప్రకీర్తితా


నవరాత్రులలో మొదటి రోజు 
పర్వత రాజు కుమార్తె శైలపుత్రి. అమ్మవారి తొమ్మిది అవతారాలలో మొదటి అవతారం. ముందుజన్మలో ఈవిడ  దక్షుని కుమార్తె. మాత శైలపుత్రి ని పార్వతి దేవిగా కూడా కొలుస్తారు, శివునిని వరించింది. నవరాత్రులలో మొదటి రోజున త్రిశూలధారిణి పార్వతి దేవిని కొలుస్తారు. వామ హస్తంలో కలువ పువ్వు కలిగి ఉంటారు.ఆహ్లాదకరమైన చిరునవ్వుతో దర్సనమిస్తారు. ఆవిడ వాహనం 'ఎద్దు'.   

- లాస్య రామకృష్ణ  

No comments: