'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 19, 2012

నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు


మాతా కుష్మాండ


నవరాత్రులలో నాలుగవ రోజు మాత కుష్మాండ దేవిని కొలుస్తారు. ఆరు చేతులలో ఆయుధాలు కలిగి ఉంటారు. ఒక చేతిలో జపమాల మరొక చేతిలో కలువ కలిగి ఉంటారు. వాహనం సింహం

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: