'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 23, 2012

నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ రోజు


 


 మాతా సిద్ధిధాత్రి 

నవరాత్రులలో తొమ్మిదవ రోజున మాతా సిద్ధిధాత్రిని కొలుస్తారు. అనిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకమ్య, లిశిత్వ మరియు వశిత్వ అనబడు ఎనిమిది సిద్దులని మాత ప్రసాదిస్తుంది. మాతని పూజించడం ద్వారా పరమశివుడు ఈ ఎనిమిది సిద్దులను గెలుచుకున్నాడు.  అమ్మ కృప వలన, పరమ శివుని శరీరం సగం అమ్మవారిగా మారి, "అర్ధనారీశ్వరుడు " గా పూజింపబడుతున్నాడు. అమ్మవారి వాహనం సింహం. అమ్మవారు కలువ పూవు పై ఆసీనులై ఉంటారని కుడా ప్రసిద్ది. దేవుళ్ళు, ఋషులు, మునీశ్వరులు, సిద్ధ యోగులు, ఇలా అందరిచేత అరాధించబడిన దేవత సిద్ధిధాత్రి.

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: