'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 22, 2012

నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు


కాళరాత్రి మాత

నవరాత్రులలో ఏడవ రోజు కాళరాత్రి మాత ని ఆరాధిస్తారు. ఆవిడ నలుపు రంగులో ఉంటారు. జుట్టు విరబుసుకుని ఉంటారు. మూడు కళ్ళు, నాలుగు చేతులు. వాహనం గాడిద. చీకటిని, అజ్ఞానాన్ని తరిమి వేసే దేవత.  తనను ఆరాధించేవారికి సకల సంపదలు కలగచేస్తారు కాబట్టి "శుభంకారి" అని కూడా ఆరాధిస్తారు.

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: