'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Apr 27, 2013

'అమాయకపు భర్త' గారి ఇంటర్వ్యూ త్వరలో బ్లాగ్ లోకం లో




'మేన్ కి ఉండాలి మేనరిజం' అంటూనే మళ్ళీ 'అంతా మాయ విష్ణు మాయ' అంటూ తప్పించుకుని తిరుగుతూ 'భామనే' అంటున్న శ్రీమతి గారికి 'పతివ్రతా పిన్నిగారి'చ్చిన సలహాల వల్ల  కొన్ని తిప్పలు పడి సరదాగా 'కలల రాణి' తో 'షాపింగ్ కాంప్లెక్స్' కి ' వెళ్ళిన 'ప్రేమ పిచ్చోడి' కి 'డాక్టర్ గారి చిట్కాలు' త్వరలో 'బ్లాగు లోకం' లో .... 


- లాస్య రామకృష్ణ