'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Sep 12, 2018

నమస్తే...ఎలా ఉన్నారు?

చాలా కాలం తరువాత మళ్ళీ బ్లాగులోకాన్ని పలకరించే అవకాశం లభించింది. ఇక మీదట తరచూ బ్లాగ్ లో సీ"రియల్" ముచ్చట్లను కొనసాగిద్దాం. 

ధన్యవాదాలు
   లాస్య రామకృష్ణ