'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 23, 2012

నవరాత్రులలో ఎనిమిదవ రోజు

మాతా మహా గౌరీ 
నవరాత్రులలో ఎనిమిదవ రోజు మాతా మహా గౌరీ ని ఆరాధిస్తారు. మాత చంద్రునివలే మరియూ మల్లెపూల వలె తెల్లగా ఉంటారు. అమ్మవారికి మూడు కళ్ళు, నాలుగు చేతులు. శాంతి, కరుణ కురిపిస్తారు మాత.  ఢంకా ఒక చేతిలో, త్రిశూలం ఒక చేతిలో కలిగి ఉంటారు. వాహనం ఎద్దు.

- లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: