'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 20, 2012

నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు

స్కంద మాత 


నవరాత్రులలో అయిదవ రోజు స్కంద మాతని పూజిస్తారు. తన పుత్రుడు 'స్కంద' ని తన తొడ పై కూర్చోపెట్టుకుని ఉంటారు. అమ్మవారికి మూడు కళ్ళు మరియు నాలుగు చేతులు. రెండు చేతులలో కలువ పూవులు కలిగి ఉండగా, మరో రెండు చేతులు వరాన్ని ప్రసాదించేవిగా మరియు అభయహస్తంగా ఉంటాయి. స్కంద మాత దయ వల్ల ఒక పామరుడు కూడా పండితుడిగా మారిపోతాడు అని ప్రసిద్ది. మహాకవి కాళిదాసు మీద స్కందమాత దయ అపారం. అమ్మవారి వాహనం సింహం.

- లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: