'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Oct 21, 2012

నవరాత్రులలో ఆరవ రోజుకాత్యాయని మాత 

నవరాత్రులలో ఆరవ రోజున కాత్యాయని మాతని ఆరాధిస్తారు. కాత్యాయనుడు దుర్గా మాతని తన పుత్రికగా జన్మించమని కోరాడు. కాత్యాయనుడి తపస్సుకి మెచ్చి కాత్యయనుడి కి దుర్గా మాత పుత్రిక గా జన్మించింది.  అందుకే కాత్యాయనీ మాత అని పేరు వచ్చింది.

కాత్యాయని మాత  మూడు కళ్ళు, నాలుగు చేతులు కలిగి ఉంటారు. ఒక చేతిలో ఆయుధం, ఒక చేతిలో కలువ పువ్వు ఉండగా, మరో చేతిని అభయహస్తంగా చూపిస్తూ, మరో చేతిని వరాలు ప్రసాదించే విధంగా దర్శనం ఇస్తారు. వాహనం సింహం.

శ్రీ కృష్ణుడు తమ భర్తగా రావాలని గోపికలు కాత్యాయని మాతని ఆరాదించారని ప్రసిద్ది. 

మాతా కాత్యయనిని ఆరాధించడం ద్వారా సకల శుభములు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెళ్ళికాని వారు కాత్యాయని వ్రతం చేస్తే త్వరగా వివాహం జరుగుతుంది.

- లాస్య రామకృష్ణ  

No comments: