'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Sep 8, 2013

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో "జై జై గణేశా, జయములిమ్ము గణేశా"


"శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే"

భారతదేశంలోని అతి ముఖ్యమైన హిందువుల పర్వదినం "వినాయక చవితి". శివపార్వతుల కుమారుడు అయిన వినాయకుడి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని "వినాయక చవితి" ని జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ భాద్రపద మాసంలో శుక్ల చతుర్థిన (చందమామ వృద్ధిచెందే 4 వ రోజున) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పండుగని పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. మూషికవాహనుడైన గణపతిని పూజించి ఆయనకి  ఇష్టమైన ఉండ్రాళ్ళను భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పిస్తారు.


- లాస్య రామకృష్ణ