'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 14, 2012

Reverse Quiz Game Show

నేను నిన్న సాక్షి టీవీ లో రాత్రి 8:30 కి ప్రసారమైన గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రాం (Reverse Quiz Game Show) చూసాను. చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్.   పార్టిసిపంట్ మనసులో అనుకున్న సెలెబ్రిటి పేరుని గ్రాండ్ మాస్టర్ DR.G.S.Pradeep కనిపెట్టేస్తారు. అయితే  ఈ క్రమంలో అతను  పార్టిసిపంట్ ని  కొన్ని  ప్రశ్నలు  అడుగుతారు . వాటికీ  వారు   కేవలం 'Yes'  or 'No' సమాధానాలు మాత్రమే  చెప్పాలి.

ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే స్వతహాగా నాకున్న అభిరుచి వల్ల నేను 'గ్రాండ్ మాస్టర్', పార్టిసిపంట్ ని అడిగిన ప్రశ్నలు నోట్ చేసుకున్నాను. మీకోసం ఆ ప్రశ్నలు. 


ఒక సెలెబ్రిటి గురించి గ్రాండ్ మాస్టర్ పార్టిసిపంట్ ని అడిగిన ప్రశ్నలు, పార్టిసిపంట్ సమాధానాలు.

గ్రాండ్ మాస్టర్ -              ఆ వ్యక్తి పురుషుడా 
పార్టిసిపంట్ -                  ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్ -              బ్రతికే ఉన్నాడా 
పార్టిసిపంట్-                   నో
గ్రాండ్ మాస్టర్ -              భారతీయుడా
పార్టిసిపంట్-                   ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్-               దక్షిణ భారతీయుడా
పార్టిసిపంట్-                   ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్ -              ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెందినవాడా
పార్టిసిపంట్ -                  ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్-               సహజ మరణమా
పార్టిసిపంట్-                   నో
గ్రాండ్ మాస్టర్-               1950 తర్వాత మరణించాడా
పార్టిసిపంట్                    నో
గ్రాండ్ మాస్టర్                1900 తర్వాత మరణించాడా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                స్వాతంత్ర్యపోరాటంలో పాల్గొన్నాడా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                1925 తర్వాత మరణించాడా
పార్టిసిపంట్                    నో
గ్రాండ్ మాస్టర్                తుపాకీ తో కాల్చబడి చంపబడ్డాడ
పార్తిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                పన్ను ఎందుకు కట్టాలని ఎదురుతిరిగాడా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                పల్నాడు విప్లవంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తా
పార్తిసిపంట్                      నో
గ్రాండ్ మాస్టర్                   అతని పేరులో 'H' అనే అక్షరం ఉందా
పార్టిసిపంట్                    నో
గ్రాండ్ మాస్టర్                50 ఏళ్ళ తర్వాత మరణించారా
పార్టిసిపంట్                     నో
గ్రాండ్ మాస్టర్                 'R' అనే అక్షరం అతని పేరులో ఉందా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                అతను ఏ అమ్మాయినైన ప్రేమించాడా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                ఆ అమ్మాయి పేరుని తన పేరులో కలుపుకున్నాడా
పార్టిసిపంట్                    ఎస్
గ్రాండ్ మాస్టర్                అడవిలో చంపబడ్డాడా


అంతే గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆ సెలెబ్రిటీ పేరు చెప్పేసారు. ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తుంటే నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్ లో ఆడుకున్న 'YES' or 'NO' ఆట గుర్తొచ్చింది.No comments: