'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 23, 2012

నిదుర రాని ఈ వేళ....నిదుర రాని ఈ వేళ
నీదే ఆలోచన 

కలలోకి వస్తావని 
నిదుర కోసం చూస్తే

చూడలేకపోతానని భయం
ఎదురుగ నీవొస్తే.....

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: