'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 13, 2012

చక్కనయ్యా చందమామా ఎక్కడున్నావు


మనసు కవి ఆత్రేయ రచించిన పాటలు ఎన్నో ప్రేక్షకుల మదిలో చిరకాలం నిలిచిపోయాయి. అయన మన మధ్య లేకపోయినా అతని పాటలు మన హృదయాలలో ఎప్పుడూ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. అయన రచించిన ఎన్నో పాటలు, మాటలు జీవిత సత్యాలను తెలుపుతాయి. చిన్న చిన్నమాటలతో అల్లిన పదాలతో ఎన్నో భావాల్ని రంగరించి ప్రేక్షకులందరికీ దగ్గరయ్యారు ఆత్రేయ. అయన రచించిన ఒక పాట మీ కోసం. 


ఆత్రేయ
కనులు కనులతో  కలబడితే ...ఆ  తగవుకు  ఫలమేమి ..  
కలలే......... 
నా  కలలో  నీవే  కనబడితే .ఆ చొరవకు  బలమేమి ..
మరులే.......
మరులు  మనసులో  స్థిరపడితే..ఆ  పై  జరిగేదేమి..
మనువూ ...
మనువై  ఇద్దరు ఒకటైతే  ఆ  మనుగడ  పేరేమి .
సంసారం..

అల్లరి  ఏదో  చేసితివి ..చల్లగా  ఎదనే   దోచితివి ..  
అల్లరి  ఏదో  చేసితివి  ..చల్లగా   ఎదనే   దోచితివి .
ఏమీ  లేని  పేదనని..నా  పై  మోపకు  నేరాన్ని ..
ఏమీ  లేని  పేదనని..నా  పై  మోపకు  నేరాన్ని ..
లేదు  ప్రేమకు  పేదరికం ..నే  కోరను  నిన్ను  ఇల్లరికం ..
లేదు  ప్రేమకు  పేదరికం ..నే  కోరను  నిన్ను  ఇల్లరికం ..
నింగీ  నేలకు కడు దూరం ..మన  ఇద్దరి  కలయిక  విడ్డూరం.. - లాస్య రామకృష్ణ 

1 comment:

Ramakrishna said...

ఈ టపా కి title బాగా సరిపొయింది లాస్య గారు..