'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Sep 26, 2012

భారత ప్రధాని శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

భారత ప్రధాని శ్రీ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: