'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Sep 25, 2012

దయచేసి తెలియజేయగలరు


బ్లాగు లోకం లో నాకు నచ్చిన బ్లాగులని జతపరిచాను. కానీ నేను చదవని బ్లాగులు మంచివి చాలా ఉన్నాయి. దయచేసి వాటి గురించి నాకు కామెంట్స్ లో అయిన లేక మెయిల్ (lasyaramakrishna@gmail.com) ద్వారా అయినా తెలియజేయగలరు.


- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: