'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jul 10, 2013

'బ్లాగులోకం' లోగో

'బ్లాగులోకం' లోగో ని మీ బ్లాగులో జతపరచుటకు దయచేసి ఈ లింక్ లో తెలియచేయబడిన కోడ్ ని మీ బ్లాగు లో జతపరచండి. 

మీ సహకారానికి ధన్యవాదములు 

లాస్య రామకృష్ణ 

4 comments:

Anonymous said...

Thanx

Priya said...

నా బ్లాగ్ కి add చేసేశాను లాస్య గారు :)

Lasya Ramakrishna said...

Thank you Kastephale garu and priya garu.

Sharma said...

తెలియచేసినందులకు కృతజ్నతలు .