'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jul 31, 2013

మీ వ్యక్తిత్వం వల్ల కావచ్చు లేదా కొన్ని పోలికలు కలిసి ఉండటం వల్ల కావచ్చు. ఏదైనా విషయం లో మీరు ఎవరైనా సెలెబ్రిటీల తో పోల్చుకోవడం జరిగిందా?

ప్రతి మనిషికి తన గురించి ఎదుటివాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. ఇది త్రివిక్రమ్ డైలాగు. 

ప్రతి మనిషి తనని ఎవరో ఒక సెలబ్రిటీ తో తప్పక పోల్చుకుంటారు - ఇది లాస్య డైలాగు. 


ఇంకెందుకాలస్యం చెప్పేయండి మరి. 

మీ వ్యక్తిత్వం వల్ల కావచ్చు లేదా కొన్ని పోలికలు కలిసి ఉండటం వల్ల కావచ్చు. ఏదైనా విషయం లో మీరు ఎవరైనా సెలెబ్రిటీల తో పోల్చుకోవడం జరిగిందా? మరి నాతొ చెప్పరూ. 


లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: