'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 29, 2013

కవితల పోటీ లో పాల్గొనే అవకాశం బ్లాగర్లతో పాటు బ్లాగ్ వీక్షకులకు కూడా కలదు


కవితల పోటీ లో చిన్న మార్పు

కవితల పోటీ లో పాల్గొనే అవకాశం బ్లాగర్లతో పాటు బ్లాగ్ వీక్షకులకు కూడా కలదు. తెలుగు భాష పై మక్కువ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ఉగాది కవితల పోటీ కి సంబంధించిన వివరాలకు కింద ఇవ్వబడిన లంకె ని సందర్శించండి


ఉగాది కవితల పోటీ వివరాలు 

బహుమతుల వివరాలు 

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: