'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Feb 1, 2013

పద్మ భూషణ్ అవార్డ్ ని కాదన్న మహా గాయని ఎస్ జానకి

అభిమానుల గుర్తింపే తనకి గొప్పదని, ప్రభుత్వం ఆలస్యంగా గుర్తించిందని భావించిన జానకి పద్మ భూషణ్ అవార్డుని తిరస్కరించారు. - లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: