'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 13, 2013

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు 
- లాస్య రామకృష్ణ 

2 comments:

skvramesh said...

lasya ramakrishna garu meku sankranthi subhakankshalu

Lasya Ramakrishna said...

Sankranthi subhakankshalu skvramesh garu. alasyamgaa reply chesinanduku kshaminchali.