'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jan 9, 2013

ఈవిడ వయసెంతో ...!!!


రమ్యకృష్ణ - సెప్టెంబర్ 15, 1967


నగ్మా - డిసెంబర్ 25, 1974


మీనా - సెప్టెంబర్ 16, 1976


రంభ - జూన్ 5, 1976

No comments: