'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Aug 29, 2012

అద్నాన్ సామీ వాయిస్ ఆ పాటకి అసెట్


చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఈ మధ్యనే పదే పదే ఒకే పాటని వింటున్నాను. ఆ పాటలో మహత్యం అలాంటిది.

అద్నాన్ సామీ వాయిస్ ఆ పాటకి అసెట్. మధ్య మధ్యలో వినిపించే హీరోయిన్ నిత్యా మీనన్ వాయిస్ కూడా ప్రాణం పోసింది ఈ పాటకి.
ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి పాట వినండి

Naa
You are my honey
Naa
You are my darling
Naa
Nanana ho ho wow..

ఓ ప్రియ ప్రియ
ఓ మై డియర్ ప్రియా....
నీ ప్రేమలో మనసే మునిగిందీవేలా 

తెలుసా నీకైనా ఒంటరి ఊహల్లో 
ఉన్నావు దివిలో నువ్వేలే ప్రియా 
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకినా గాజైన 
అలిగిన నా చెలి నవ్వులో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా 
You are my everything 
You are my everything  
You are my everything   
You are my everything  
Everything everything everything

ప్రాయం నిన్నేదో సాయమడిగిందా 
దోబూచులాటే వయసు ఆడిందా 
తుళ్ళింత పేరే ప్రేమ అనుకుంటే 
నా పెదవి నిన్నే దాచుకుంటుంది 
విడిగా నిన్నోదలను నీకేం కానివ్వను 
కదిలే నీ కలకు ప్రాణం నేను 
ఏమంటావో ఏమంటావో 
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకినా గాజైన 
అలిగిన నా చెలి నవ్వులో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా 
You are my everything 
You are my everything  
You are my everything   
You are my everything  
Everything everything everything

ఆకాశం నేనై అంతటా ఉన్నా 
తారల్లే నా పై మెరిసిపోలేవా 
నీ అల్లరి లో నే తేలిపోతుంటే 
నీ చెలిమే చేరువై చేరుకోలేవా 
ఉన్నా నీకందరూ నాలా ప్రేమించరూ
నీకు నేనున్నారా బంగారూ 
ఏమవుతానో నీ మాయలో 
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకినా గాజైన 
అలిగిన నా చెలి నవ్వులో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా 
You are my everything 
You are my everything  
You are my everything   
You are my everything  
Everything everything everything

- లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: