'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Aug 19, 2012

ఈ మంచుల్లో ... ప్రేమంచుల్లో...Everything is chilled now
All is gonna be alright

Oh i'll be there
I'll be there for uEvery thing is chilled now
Frozen in love
Letz warm and close
around now...Ee manchullo premanchullo
Ennenno sangathuluNee rendallo ee gundello
Ennenno sandhaduluKavvinche cheekati
Kannullo ee dhadi
Ivvale veedenuleUndundi oohalu
Ee pilla galulu
Ninne pilichenuleEe manchullo premanchullo
Ennenno sangathuluNee rendallo ee gundello
Ennenno sandhaduluKavvinche cheekati
Kannullo ee dhadi
Ivvale veedenuleUndundi oohalu
Ee pilla galulu
Ninne pilichenuleKanulaku jathaga
Valapula kathane
Kalaluga Kosarana...Gala gala palike
Pedhavula kosame
Kaburunai Nilavana...Naedila madhi virisenu premalo
Thenele pedhavolikenu jantalo...
Kalayikalo...Ee manchullo premanchullo
Ennenno sangathuluNee rendallo ee gundello
Ennenno sandhaduluEverything is chilled now
All is gonna be alright
Oh i'll be there
I'll be there for uEvery thing is chilled now
Frozen in love
Letz warm and close
around now...Manasuni dhati
Manasuni meeti
Nilichene mamathalu...Oka pari jananam
Oka pari maranam
Niluvuna tholicheleYavvanam manasuki tholi mohanam
Chumbanam vayasuki oka vaayanam
Anudhinamu...Ee manchullo premanchullo
Ennenno sangathuluNee rendallo ee gundello
Ennenno sandhaduluKavvinche cheekati
Kannullo ee dhadi
Ivvale veedenuleUndundi oohalu
Ee pilla galulu
Ninne pilichenule

No comments: