'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Aug 28, 2012

హైదరాబాద్ వచ్చానోచ్....

మొన్ననే నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను.


- లాస్య రామకృష్ణ 1 comment:

nagasai ramya said...

oh! nuvvu hyderabad vacchaavanna maata?