'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Mar 4, 2012

రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా (RBI) - 1000 ఉపాధి అవకాశాలు - పరీక్షా తేది 29th April, 2012.


Name of the Post - Assistants (1000 Vacancies) 


Apply online

అర్హతలు : - 

1. ఏదైనా డిగ్రీ కనీసం 50% మార్కులతో ఉత్తీర్నులయ్యి ఉండడం.
2. వర్డ్  ప్రోసెస్సింగ్  తెలిసుండడం
౩. 28 ఏళ్లు దాటి ఉండక పోవడం (1st Mar, 2012 నాటికి)

Important Dates for recruitment in Reserve Bank of India
·         Opening date for online submission of applications/ Payment of fees at Bank Branches: 1 March 2012
·         Last date for online submission of applications: 25 March 2012
·         Closing date for Payment of fees at Bank Branches: 27 March 2012
·         Last date for making modification in the online application: 27 March 2012
·         Last date for E-receipt reprint: 10 April 2012
·         Date for Written Test: 29 April 2012, Sunday
·         Date for Declaration of Written Result: Mid June 2012

Eligibility Criteria for recruitment in Reserve Bank of India
Educational Qualification: At least a Bachelor's Degree in any discipline with a minimum of 50% marks (pass class for SC/ ST/ PWD candidates) in the aggregate and the knowledge of word processing on PC.
Age limit (as on 1 March 2012): Maximum 28 years
Pay Scale: basic pay of Rs 8,860 per month (i.e. Rs 8,040 plus two advance increments admissible to graduates only) in the scale of Rs 8,040 - 410 - 9270 - 500 - 11,270 - 550 - 13,470 - 650 - 15,420 - 720 - 16,140 - 990 - 20,100 (20 years) and other allowances, viz. Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Transport Allowance etc., as admissible from time to time. At present, initial monthly Gross emoluments for Assistants is approximately Rs 19,340. The total CTC of the candidate works out at the minimum to Rs 2,63,500 per annum.
Selection Procedure for recruitment in Reserve Bank of India: The selection procedure will comprise of Written Examination and interview. The Written Examination (WE) will be of 200 marks and will consist of 5 Objective Tests which includes the following.
·         Test of Reasoning (40 marks)
·         Test of English Language (40 marks)
·         Test of Numerical Ability (40 marks)
·         Test of General Awareness (40 marks)
·         Test of Computer Knowledge (40 marks)
Application Fee: Application fee for General and OBC category candidate is Rs 385 and no fee will be charged from candidates belonging to SC/ ST/ PWD category.
Fee is payable in the form of Online Payment (by using MASTER/VISA debit/ credit cards or Internet Banking)/ Fee Payment Challan by Demand Draft favouring Reserve Bank of India and payable at Mumbai only. However, candidates from un-banked at any branch of any one of the banks, viz. Bank of Baroda/ Bank of India/ Indian Overseas Bank/ Central Bank of India/ Punjab National Bank/ United Bank of India. The payment of fees will be accepted from 2nd working day after registration and can be made within three working days at any branch of the above mentioned banks.
వివరాలకు www.rbi.org.in1 comment:

kastephale said...

good information shared. a good job opportunity.