'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Mar 30, 2012

సలహా కావాలి !!!

Dear Bloggers,

నేను "Accounts" గురించి రన్ చేస్తున్న బ్లాగ్ "http://allisaccounting.blogspot.in". నాకు ఇంగ్లీష్ బ్లాగ్ aggregators గురించి తెలుపగలరు.

ధన్యవాదములు 
లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: