'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Feb 9, 2012

"Nothing's Gonna Change My Love For You"


నేను ఇటీవలే అనుకోకుండా ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ విన్నాను. ఆ పాట సాహిత్యం చాలా బాగుంది.

ప్రియుడు తన ప్రియురాలి నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాడో, ప్రియురాలి ఎడబాటుని ఎలా అనుభవిస్తాడో రచయిత చాలా చక్కగా చిన్న చిన్న పదాలతో వ్యక్తీకరించారు.ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

ఈ పాట మీకోసం...... ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి   Nothing's Gonna Change My Love For U

If I had to live my life without you near meThe days would all be emptyThe nights would seem so longWith you I see forever, oh, so clearlyI might have been in love beforeBut it never felt this strong
Our dreams are young and we both knowThey'll take us where we want to goHold me now, touch me nowI don't want to live without you
Our dreams are young and we both knowThey'll take us where we want to goHold me now, touch me nowI don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youThe world may change my whole life throughBut nothing's gonna change my love for you
If the road ahead is not so easyOur love will lead the way for usLike a guiding starI'll be there for you if you should need meYou don't have to change a thingI love you just the way you are
So come with me and share the viewI'll help you see forever tooHold me now, touch me nowI don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youThe world may change my whole life throughBut nothing's gonna change my love for
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youOne thing you can be sure ofI'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youThe world may change my whole life throughBut nothing's gonna change my love for
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youOne thing you can be sure ofI'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for youYou oughta know by now how much I love youThe world may change my whole life throughBut nothing's gonna change my love forNothing's gonna change my love for యు
-లాస్య రామకృష్ణ 
2 comments:

Indyan Minerva said...

I like this song very much. MTV used to play this one around 1999.

Lasya Ramakrishna said...

Thank you for your comment Indyan Minerva garu. This song is one of my favorites too.