'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Feb 11, 2012

ఏ మాయ చేసావే .....


తను కోరుకున్నవన్నీ చేరినా ఏదో తెలియని లోటు అతని మనసుని వేధిస్తుంది. ఎంతగానో ఎదురుచూసిన కంపెనీలో ఉద్యోగం వస్తుంది, తన ప్రతిభకి గుర్తింపు వచ్చింది అయినా ఏదో తెలియని బాధ. 

ఉద్యోగ రిత్యా వేరు వేరు దేశాలలో ఉండాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రేమ అవీ ఇవీ కుదరవని ఇద్దరు విడిపోతారు. ఇతను వేరొక అమ్మాయి ప్రేమలో(ప్రేమ అనుకుంటాడు), ఆ అమ్మాయి వేరొకరి ప్రేమలో (ప్రేమ అనుకుంటుంది) పడతారు. 

ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయితో పెళ్లి కుదురుతుంది. ఈ అబ్బాయికి కోరుకున్న ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. కానీ ఇద్దరి మనసులలో ఏదో బాధ. 

ఆ అమ్మాయి మీద అంతర్లీనంగా ఇతనికి ఉన్న ప్రేమే కారణమేమో... ఆ సందర్భంలోనే ఈ పాట.....

మణిశర్మ గారు స్వరాల ముత్యాలను ఏర్చి కుర్చీ ఒక చక్కటి హారాన్ని తయారుచేసారు. రహమాన్ గారు అద్భుతంగా రచించారు.   

ఈ పాట సాహిత్యం మీకోసం...

గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నాకోసమే 
అడుగు మెరుపులా మారే ఆనందమే విడదీ బంధమే 
ఎటువైపు వెళుతున్నా వెలుగుల్నే చూస్తున్నా మెరిసావే రంగుల్లోనా 
కలతీరే సమయానా అలనేనై లేస్తున్నా అనుకుందే చేసేస్తున్నా
దారులన్ని నాతో పాటుగా ఉయలూగి  పాటే పాడగా 
నను వీడి కదలదు కాలమొక క్షణమైనా..

గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నాకోసమే 
అడుగు మెరుపులా మారే ఆనందమే విడదీ బంధమే 

ఎదలో ఆశలన్నీఎదిగే కళ్ళ ముందరే 
ఎగిరే ఉహలన్నీ నిజమై నన్ను చేరేలే
సందేహమేది లేదుగా సంతోషమంత నాదిగా
చుక్కల్లో చేరి చూపగా ఉప్పొంగుతున్న హోరుగా 
చిందేసి పాదమాడగా దిక్కుల్ని మీటే వీణగా
చెలరేగి కదిలేను గాలి తరగలెపైన

అలుపే రాదు అంటూ కొలిచా నింగి అంచులనే 
జగమే ఏలుకుంటూ పరిచా కోటి కాంతులనే
ఇవ్వాళ గుండె లో ఇలా చల్లారిపోని శ్వాసలా కమ్మేసుకుంది నీ  కల 
ఇన్నాలు లేని లోటులా తెల్లారిపోని రేయిలా నన్నల్లుకుంటే నువ్విలా 
నను నేను గెలిచిన ఒంటరిగ నిలిచానే...

గెలుపు తలుపులే తీసే ఆకాశమే నేడు నాకోసమే 
అడుగు మెరుపులా మారే ఆనందమే విడదీ బంధమే

ఈ పాటని చుడండి...


- లాస్య రామకృష్ణ       


No comments: