'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jun 1, 2013

విహంగ లో నా కవిత

విహంగ లో నా కవిత

పసిమొగ్గలు 

- లాస్య రామకృష్ణ 

2 comments:

Anonymous said...

బావుందోచ్!

Lasya Ramakrishna said...

Thanks kashtephale garu. I was eagerly waiting for your comment.