'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Jun 28, 2013

మనం చిన్నప్పుడు విన్న జానపద కథలని గుర్తుకు చేస్తుంది ఈ చిత్ర కథ.


మనం చిన్నప్పుడు విన్న జానపద కథలని గుర్తుకు చేస్తుంది ఈ చిత్ర కథ. తప్పక చూడాల్సిన చిత్రం. వాల్ట్ డిస్నీ ఎనిమేషన్స్ ఆశ్చర్యం కలిగించేంత అందంగా ఉంటాయి. అవి కేవలం బొమ్మలని అంటే నమ్మశక్యం కాదు. ప్రతి పాత్రలో జీవం ఉట్టిపడుతుంది. 

చిత్ర కథ క్లుప్తంగారాజ వంశానికి చెందిన అమ్మాయిని ఒక మంత్ర గత్తె అపహరించుకుని వెళ్లి ఎత్తైన కోటలో బంధిస్తుంది. ఆ అమ్మాయి కి ఉన్న పొడవాటి శిరోజాల అద్భుత శక్తిని ఉపయోగించుకునేందుకు ఆ మంత్ర గత్తె ఆమెను బంధిస్తుంది. బయట ప్రపంచాన్ని చూడాలనే ఉత్సాహం రోజు రోజు కి పెరగడం వల్ల అనుకోకుండా ఆ కోటలోకి ప్రవేశించిన ఒక దొంగ సహాయం తో ఆ అమ్మాయి తప్పించుకుంటుంది. 

ఆ తరువాత జరిగే పరిణామాల వల్ల తను ఎంతో మంచిదని నమ్మిన మంత్రగత్తె మోసగత్తె అని తెలుసుకుంటుంది. చివరికి తన తల్లి దండ్రుల చెంతకు చేరుతుంది. వారి అంగీకారంతో తనని మంత్రగత్తె నుండి రక్షించిన దొంగని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. 

హైలైట్స్ - నాయికతో పాటు ఉండే కప్ప, మధ్యలో ప్రవేశించే గుర్రం పాత్ర ఇంకా ఒక దొంగల ముఠా ల వద్ద నాయకానాయికల పాట ఇంకా ఎన్నో ఈ చిత్రం లో ఆకట్టుకునే అంశాలు ఉన్నాయి. 
- లాస్య రామకృష్ణ 


No comments: