'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

May 18, 2013

స్వాతి లో మా నాన్నగారు పి.వి.డి.ఎస్ ప్రకాష్ గారు రచించిన సీరియల్ "వాత్సాయనం"

'స్వాతి' పత్రికలో మా నాన్నగారు పి.వి.డి.ఎస్ ప్రకాష్ గారు రచించిన సీరియల్ "వాత్సాయనం"

- లాస్య రామకృష్ణ 

No comments: