'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Mar 30, 2013

ఈ హీరోయిన్ ఎవరో గుర్తు పట్టండి- లాస్య రామకృష్ణ 

5 comments:

Yogi said...

Samantha from the movie EEGA

Yogi said...

Samantha from The movie "EEGA"

Yogi said...

Samantha from the movie "EEGA"

Lasya Ramakrishna said...

yogi gaaru you are correct.

Lasya Ramakrishna said...
This comment has been removed by the author.