'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Apr 15, 2012

టైటానిక్ ప్రమాదం 14 ఏళ్ళ కి ముందే ఉహించినదా!!!

టైటానిక్ ప్రమాదం జరగడానికి 14 ఏళ్ళ ముందు, అమెరికన్ రచయిత మోర్గాన్ రోబెరస్టన్ ఒక నవల రచించారు. ఆ నవల పేరు Futility - The wreck of the Titan (1898). 


ఈ నవలలోని సంఘటనలకి టైటానిక్ ప్రమాదానికి ఎన్నోపోలికలున్నాయి.

ఈ నవలలోని టైటాన్ అనే బ్రిటిష్ నౌక "నార్త్ అట్లాంటా" లో ని మంచు పర్వతాన్ని ఢీ కొని మునిగిపోతుంది. టైటానిక్ కూడా 1912 ఏప్రిల్ 14 అర్ధరాత్రి మంచు పర్వతాన్ని ఢీ కొంది.

నౌకల పేర్లు కూడా చాలా దగ్గర గా ఉన్నాయి. మోర్గాన్ నవలలోని నౌక పేరు "టైటాన్" పేరు "టైటానిక్" అనే పేరుకి దగ్గరగా ఉంది. 

టైటాన్ కూడా విలాసవంతమైన అతి పెద్ద నౌక. రాజభోగాలకు దీనికి సాటి రారెవరు. టైటానిక్ కూడా విలాసవంతమైన,అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానముతో తయారుచేయబడిన అతి పెద్ద నౌక.

టైటాన్ లో 2000 మంది ప్రయాణికులు, టైటానిక్ లో 2435 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

టైటాన్ - 3000 మంది ని తీసుకెళ్లగలిగే కెపాసిటీ గలది. టైటానిక్ - 3745 మంది ని తీసుకెల్లగలిగే కెపాసిటీ గలది.

19 'Water tight compartments' కలిగిన టైటాన్, ఒక వేళ 9 కంపార్ట్మెంట్ లు ప్రమదవసాత్తు మునిగిపోయిన తేలగలిగే శక్తి గలది. అందుకే 24 "Life boats " ఐదు వందల మందిని తీసుకెల్లగలిగే  కెపాసిటీ గలవి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచుకుంది. 

అదే టైటానిక్ విషయానికి వస్తే, 16 Water tight compartments కలిగినది. 20 life boats 1266 మంది ని తీసుకు వెళ్ళగలిగే కెపాసిటీ గలవి అందుబాటులో ఉంచుకుంది.

టైటాన్ కూడా ఏప్రిల్ లో నే ప్రారంభించపడింది. 

ప్రమాదం

New York నుండి England వైపు పయనిస్తున్న టైటాన్, England నుండి Newyork వైపు పయనిస్తున్న టైటానిక్ North Atlantic లో ని మంచు పర్వతాన్ని డీ కొనే మునిగిపోయాయి.ముందే ఉహించగలిగార లేక ఇది కేవలం Coincidence మాత్రమేనా అన్నది మాత్రం మిస్టరీ గానే మిగిలిపోయింది

 - లాస్య రామకృష్ణ  


3 comments:

chicha.in said...

hii.. Nice Post Great job.

Thanks for sharing.

Meraj Fathima said...

Lasya garoo, We have seen the sacrifice of the hero of the movie with heavy hearts. There are many sacrifices took place behind the screen. One such sacrifice is of Miss A.C. Funk.

Miss A.C. Funk, (Annie Clemar Funk) was the first woman who came to India from Mennonite missionary of US to serve the illiterate children. She came to India in 1906 with an ambition to serve in the field of education, particularly to girl children. In 1907 she started a school in Janjgir village of Chhattisgarh, in a small room with 17 girls. After spending five years there, one day she had to go to US to see her ailing mother. She left India and reached England. Since the ship she supposed to have boarded o go to US, was not started in the scheduled time, she boarded TITANIC. On the fateful day when TITANIC was sinking, a steward helped her to catch a life boat. When she was about to board the life boat she heard a woman running towards the life boat shouting “my children” again and again. Presuming that the woman’s children are in the life boat, Clemar got down the life boat and gave the only available seat to that woman and ultimately sank with TITANIC. In her memory, the school started by her was named as “Annie Funk Memorial School” Now a documentary is also going to be released on her name “Remembering Annie Funk”.
May her soul rest in peace.

Lasya Ramakrishna said...

Fatima garu. Thanks for sharing about Annie Funk. May her soul rest in peace.