'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Sep 12, 2018

నమస్తే...ఎలా ఉన్నారు?

చాలా కాలం తరువాత మళ్ళీ బ్లాగులోకాన్ని పలకరించే అవకాశం లభించింది. ఇక మీదట తరచూ బ్లాగ్ లో సీ"రియల్" ముచ్చట్లను కొనసాగిద్దాం. 

ధన్యవాదాలు
   లాస్య రామకృష్ణ

No comments: