'బ్లాగులోకం' లో మీ బ్లాగుని జతపరచుటకు lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. ధన్యవాదములు.

Mar 19, 2015

అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం


అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. ఆహారాన్ని మనం దైవంలా భావించి స్వీకరించాలి. కాని, ఒక్కొక్కసారి తిండిపట్ల కొందరు చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యానికి బాధేస్తుంది. హోటల్స్ లో ఎక్కువ ఆర్డర్ చేయడం అవి తినలేక వదిలేయడం. మన దేశంలో ఇలాంటివి చాలా కామన్ అయిపొయింది. కాని, జర్మనీలో ఇలాంటివి జరిగితే ఫైన్ వేస్తారట. సో, ఆ పద్దతి ఇండియాకు కూడా వస్తే బాగుంటుంది. 'మన డబ్బుతో మనం ఆర్డర్ చేస్తే ఫైన్ ఎందుకు వేస్తారు' అని అనుకోవచ్చు. అయితే, డబ్బు మనదైనా వనరులు అందరివీ. వనరులను వేస్ట్ చేయడానికి డబ్బును కురిపిస్తే ఎవరూ ఒప్పుకోరు. అన్నపూర్ణా దేవి కరుణిస్తూ ఉండాలంటే ఆహారాన్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. ఒక్కసారి ఆవిడకు ఆగ్రహం వస్తే మన దగ్గర ఎంత డబ్బున్నా ఆహరం మాత్రం అందుబాటులో ఉండదు. అన్నపూర్ణా దేవి అనుగ్రహం అందరి మీదా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. 

No comments: